HlidacStatu.Api.Dataset.Connector 1.2.0

Knihovna pro přístup k API funkcím pro správu datasetů v projektu Hlídače Státu

Install-Package HlidacStatu.Api.Dataset.Connector -Version 1.2.0
dotnet add package HlidacStatu.Api.Dataset.Connector --version 1.2.0
paket add HlidacStatu.Api.Dataset.Connector --version 1.2.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Release Notes

doplněny metody pro získání položky datasetu a vyhledávání v datasetu

Version History

Version Downloads Last updated
1.2.0 78 10/30/2018
1.1.0 58 10/28/2018
1.0.0 72 10/19/2018