Moralis.Net 1.0.1

There is a newer version of this package available.
See the version list below for details.
dotnet add package Moralis.Net --version 1.0.1        
NuGet\Install-Package Moralis.Net -Version 1.0.1        
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="Moralis.Net" Version="1.0.1" />        
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Moralis.Net --version 1.0.1        
#r "nuget: Moralis.Net, 1.0.1"        
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install Moralis.Net as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Moralis.Net&version=1.0.1

// Install Moralis.Net as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Moralis.Net&version=1.0.1        

Moralis.Net

Moralis.Net

Web3 geliştirmeyi en az Web2 kadar kolay hale getiren platformlardan biri olan Moralis'in .NET geliştiricileri için hazırlanmış kütüphanesidir.

Moralis'in herkese açık API dokümanı referans alınarak C# programlama dili ile Moralis üzerinden Web3 uygulama geliştirmek isteyenler için geliştirilmiştir.

Lisans:

MIT License

Özellikleri

 • NuGet aracılığıyla yükleyebilme. (Moralis.Net)
 • .NET 7 desteği. (Linux/MacOS uyumluluğu)
 • RestAPI, Moralis resmi dokümanının büyük çoğunluğunu destekler.
  • Aktif olarak yeni özellikler eklenmeye devam edilecek.

Başlangıç

API uç noktalarını kullanabilmek için Moralis hesabı oluşturmanız gerekmektedir.

Eğer hesabınız yok ise buraya tıklayarak Moralis'e kaydolabilirsiniz.

Kurulum

Bu kütüphane NuGet'te mevcuttur, indirmek için çekinmeyin. (https://www.nuget.org/packages/Moralis.Net/1.0.0)

NuGet PM

Install-Package Moralis.Net -Version 1.0.0

dotnet cli

dotnet add package Moralis.Net --version 1.0.0

Örnek Kullanım

Bağımlılık Enjeksiyonu (Dependency Injection):

using Moralis.Net.Business.Abstract;
using Moralis.Net.Business.Concrete;

services.AddSingleton<IMoralisService, MoralisManager>();

Constructor'da tanımalama:

using Moralis.Net.Business.Abstract;

private readonly IMoralisService _moralisService;
public Test(IMoralisService moralisService)
{
  _moralisService = moralisService;
}

1. Web3 cüzdanındaki bakiye bilgisini okuma:

var apiKey = "xx_moralis_api_key_xx";
var address = "0xdc54a239B3be06E63b0DecA16c373d4480820498";
var result = await _moralisService.Web3Api.EvmChain.BalanceApi.GetNativeBalanceByWalletAsync(apiKey, address, ct: stoppingToken);
if (result.Success)
{
  // ...
}

2. Birden fazla Web3 cüzdanındaki bakiye bilgilerini okuma:

var apiKey = "xx_moralis_api_key_xx";
var addresses = new List<string> { "0xb033417E14d0EF63DBbE4f648286729637c23CA5", "0x8241c3f56F274F45758D6530952392e73951ce55" };
var result = await _moralisService.Web3Api.EvmChain.BalanceApi.GetNativeBalanceForMultipleWalletAsync(apiKey, addresses, EvmChainEnum.BSC, ct: stoppingToken);
if (result.Success)
{
  // ...
}

3. Dex borsasından bir tokenın fiyatını ve 24 saatlik yüzdelik değişimini okuma:

var apiKey = "xx_moralis_api_key_xx";
var tokenAddress = "0x7D1AfA7B718fb893dB30A3aBc0Cfc608AaCfeBB0";
var result = await _moralisService.Web3Api.EvmChain.TokenApi.GetTokenPriceAsync(apiKey, tokenAddress, ct: stoppingToken);
if (result.Success)
{
  // ...
}

4. Belirli bir cüzdan için o cüzdandaki token bilgilerini okuma:

var apiKey = "xx_moralis_api_key_xx";
var address = "0xdc54a239B3be06E63b0DecA16c373d4480820498";
var tokenAddress = new List<string> { "0xb033417E14d0EF63DBbE4f648286729637c23CA5", "0x8241c3f56F274F45758D6530952392e73951ce55" };
var result = await _moralisService.Web3Api.EvmChain.TokenApi.GetTokenBalanceByWalletAsync(apiKey, address, tokenAddress, ct: stoppingToken);
if (result.Success)
{
  // ...
}

5. Belirli bir cüzdan için ilk ve son transaction bilgisini okuma:

var apiKey = "xx_moralis_api_key_xx";
var address = "0xdc54a239B3be06E63b0DecA16c373d4480820498";
var result = await _moralisService.Web3Api.EvmChain.WalletApi.GetChainActivityByWalletAsync(apiKey, address, ct: stoppingToken);
if (result.Success)
{
  // ...
}

6. Bir ağda gerçekleşen transaction bilgisini okuma:

var apiKey = "xx_moralis_api_key_xx";
var transactionHash = "0xd059d5d0246b286e999933784f2ec2da39ee59ded12dc98467d94487968f7bbc";
var result = await _moralisService.Web3Api.EvmChain.TransactionApi.GetTransactionByHashAsync(apiKey, transactionHash, EvmChainEnum.BSC, ct: stoppingToken);
if (result.Success)
{
  // ...
}

7. Belirli bir cüzdana ait NFT'leri görüntüleme:

var apiKey = "xx_moralis_api_key_xx";
var address = "0xdc54a239B3be06E63b0DecA16c373d4480820498";
var tokenAddress = new List<string> { "0xb033417E14d0EF63DBbE4f648286729637c23CA5", "0x8241c3f56F274F45758D6530952392e73951ce55" };
var result = await _moralisService.Web3Api.EvmChain.NftApi.GetNftsByWalletAsync(apiKey, address, tokenAddresses: tokenAddress, ct: stoppingToken);
if (result.Success)
{
  // ...
}

8. Belirli bir cüzdana ait tüm NFT koleksiyonlarını görüntüleme:

var apiKey = "xx_moralis_api_key_xx";
var address = "0xdc54a239B3be06E63b0DecA16c373d4480820498";
var result = await _moralisService.Web3Api.EvmChain.NftApi.GetNftCollectionsByWalletAsync(apiKey, address, ct: stoppingToken);
if (result.Success)
{
  // ...
}

Bağış Yap

Kütüphaneyi kullanıp beğendiyseniz destek olmak amaçlı bağışta bulunabilirsiniz. Aşağıda Bitcoin ve Ethereum için cüzdan adreslerim yer almaktadır.

<img src="https://cdn.worldvectorlogo.com/logos/tether-1.svg" width="24px"> Tether (USDT) - TRC20: TC3ruh9qWbwAnCHGEkschnmcYUNxGumHJS

<img src="https://cdn.worldvectorlogo.com/logos/bitcoin.svg" width="24px"> Bitcoin (BTC) - ERC20: 0x4a656a72fada0ccdef737ad8cc2e39686af5efbe

<img src="https://cdn.worldvectorlogo.com/logos/ethereum-1.svg" width="18px"> Ethereum - ETH: 0x4a656a72fada0ccdef737ad8cc2e39686af5efbe

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net7.0 is compatible.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed.  net8.0 was computed.  net8.0-android was computed.  net8.0-browser was computed.  net8.0-ios was computed.  net8.0-maccatalyst was computed.  net8.0-macos was computed.  net8.0-tvos was computed.  net8.0-windows was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.
 • net7.0

  • No dependencies.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.5 216 12/10/2023
1.0.4 108 12/9/2023
1.0.3 127 10/11/2023
1.0.2 128 9/23/2023
1.0.1 122 9/23/2023
1.0.0 179 7/16/2023
0.0.1 166 7/11/2023

-> Wallet API -> cüzdan bakiyesi okunurken çok büyük değerlerin 0 olarak görüntülenmesi sorunu giderildi.