18 packages returned for Tags:"farsi"

string persianSampleDateString1 = "1393/08/01 21:53:26"; DateTime datetime1 = persianSampleDateString1.ToEn(); datetime1.ToFa();//1393/08/01 datetime1.ToFa("d");//93/08/01 datetime1.ToFa("D");//پنج شنبه, 01 آبان 1393 datetime1.ToFa("g");//93/08/01 21:53 datetime1.ToFa("G");//93/08/01... More information
‫اعتبار سنجی های سمت کلاینت با استفاده از دیتا-انوتیشن ها و افزودن چند اتریبیوت بسیار ساده و تمیز است. برای فارسی سازی آن کافیست این کتابخانه را به پروژه اضافه کرده و متد زیر را فراخوانی کنید PersianDataAnnotationsValidator.RegisterAdapters(); برای رفع مشکلات یا ارتقا یا تغییر به آدرس زیر مراجعه... More information
تعداد 39 فونت متنی و گرافیکی فارسی پس از اصلاح و استانداردسازی توسط کارگروه خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی برای استفاده علاقه‌مندان در وب‌گاه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی ارائه شد. توضیحات بیشتر در صفحه پروژه در سایت طراحی وب... More information
‫اعتبار سنجی های سمت کلاینت با استفاده از دیتا-انوتیشن ها و افزودن چند اتریبیوت بسیار ساده و تمیز است. برای فارسی سازی آن کافیست این کتابخانه را به پروژه اضافه کرده و متد زیر را فراخوانی کنید services.AddMvc(options => options.ModelMetadataDetailsProviders.Add(new... More information