Xeevis 


  • MRP by: Xeevis
    Neoficiální implementace API pro komunikaci s účetním systémem MRP-K/S pomocí autonomního režimu s podporou šifrování a komprese.