AltOne.WebApi.ObslugaFakturKosztowych 2304.0.0-0.2.7.4.n2.0-Beta

This is a prerelease version of AltOne.WebApi.ObslugaFakturKosztowych.
dotnet add package AltOne.WebApi.ObslugaFakturKosztowych --version 2304.0.0-0.2.7.4.n2.0-Beta
NuGet\Install-Package AltOne.WebApi.ObslugaFakturKosztowych -Version 2304.0.0-0.2.7.4.n2.0-Beta
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="AltOne.WebApi.ObslugaFakturKosztowych" Version="2304.0.0-0.2.7.4.n2.0-Beta" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add AltOne.WebApi.ObslugaFakturKosztowych --version 2304.0.0-0.2.7.4.n2.0-Beta
#r "nuget: AltOne.WebApi.ObslugaFakturKosztowych, 2304.0.0-0.2.7.4.n2.0-Beta"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install AltOne.WebApi.ObslugaFakturKosztowych as a Cake Addin
#addin nuget:?package=AltOne.WebApi.ObslugaFakturKosztowych&version=2304.0.0-0.2.7.4.n2.0-Beta&prerelease

// Install AltOne.WebApi.ObslugaFakturKosztowych as a Cake Tool
#tool nuget:?package=AltOne.WebApi.ObslugaFakturKosztowych&version=2304.0.0-0.2.7.4.n2.0-Beta&prerelease

Biblioteka rozszerzająca umożliwiająca zapis dokumentów kosztowych, PK oraz matryc do bazy enova365 poprzez WebAPI

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net5.0 was computed.  net5.0-windows was computed.  net6.0 was computed.  net6.0-android was computed.  net6.0-ios was computed.  net6.0-maccatalyst was computed.  net6.0-macos was computed.  net6.0-tvos was computed.  net6.0-windows was computed.  net7.0 was computed.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed.  net8.0 was computed.  net8.0-android was computed.  net8.0-browser was computed.  net8.0-ios was computed.  net8.0-maccatalyst was computed.  net8.0-macos was computed.  net8.0-tvos was computed.  net8.0-windows was computed. 
.NET Core netcoreapp2.0 was computed.  netcoreapp2.1 was computed.  netcoreapp2.2 was computed.  netcoreapp3.0 was computed.  netcoreapp3.1 was computed. 
.NET Standard netstandard2.0 is compatible.  netstandard2.1 was computed. 
.NET Framework net461 was computed.  net462 was computed.  net463 was computed.  net47 was computed.  net471 was computed.  net472 was computed.  net48 was computed.  net481 was computed. 
MonoAndroid monoandroid was computed. 
MonoMac monomac was computed. 
MonoTouch monotouch was computed. 
Tizen tizen40 was computed.  tizen60 was computed. 
Xamarin.iOS xamarinios was computed. 
Xamarin.Mac xamarinmac was computed. 
Xamarin.TVOS xamarintvos was computed. 
Xamarin.WatchOS xamarinwatchos was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
2304.0.0-0.2.7.4.n2.0-Beta 56 4/10/2024
2304.0.0-0.2.6.3.n2.0 218 10/20/2023
2304.0.0-0.2.6.2.n2.0 58 10/19/2023
2304.0.0-0.2.6.1.n2.0 68 10/2/2023
2212.2.5-0.2.6.0.n2.0 121 6/16/2023

#Version 0.2.7.4.n2.0-Beta
 - Dodanie metody UpdateFakturaKosztowa do modyfikacji istniejącego dokumentu.
 - Dodanie metody GetDokumentKosztowy
 #Version 0.2.6.3.n2.0
 - Dodanie do odpowiedzi numeru dokumentu PK w polu Kod.
 #Version 0.2.6.2.n2.0
 - Dodanie i obsługa pola 'WymagalnoscKwotyVAT'
 #Version 0.2.6.1.n2.0
 - Podniesienie do wersji 2304.0.0
 - Poprawa obsługi zagranicznego kodu pocztowego przy danych kontrahenta
 #Version 0.2.6.0.n2.0
 - Dodano nową funkcjonalność przypisania oddziału do faktury kosztowej.