116

Downloads

116

Downloads of v 1.0.5

<1

Average downloads per day

2017-01-04

Last published

Share on Social Networks

LiczbyNaSlowaNetCore

1.0.5

LiczbyNaSłowaNETCore to biblioteka, która umożliwia konwersje liczb na odpowiedniki słowne z zachowaniem polskiej gramatyki dla .NET Core 1.0 NETStandard1.6

To install LiczbyNaSlowaNetCore, run the following command in the Package Manager Console

Install-Package LiczbyNaSlowaNetCore -Version 1.0.5

Owners

Authors

Einstein

Copyright

Copyright 2017

Tags

Dependencies

Version History

Version Downloads Last updated
LiczbyNaSlowaNetCore 1.0.5 (this version) 116 Wednesday, January 4, 2017