Microsoft.AspNet.Cors.cs 5.2.7

Podpora Microsoft ASP.NET Cross-Origin Support – české prostředky

Balíček obsahuje česká satelitní sestavení pro ASP.NET CORS.

Install-Package Microsoft.AspNet.Cors.cs -Version 5.2.7
dotnet add package Microsoft.AspNet.Cors.cs --version 5.2.7
paket add Microsoft.AspNet.Cors.cs --version 5.2.7
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Version History

Version Downloads Last updated
5.2.7 61 11/29/2018
5.2.6 252 5/11/2018
5.2.5 138 5/2/2018
5.2.5-preview1 134 3/19/2018
5.2.4 169 2/12/2018
5.2.4-preview1 138 1/5/2018
5.2.3 1,859 2/9/2015
5.2.3-beta1 235 12/17/2014
5.2.2 310 8/28/2014
5.2.2-rc 243 8/23/2014
5.2.0 287 7/1/2014
5.2.0-rc 246 5/27/2014
5.1.2 288 4/2/2014
5.1.1 301 2/10/2014
5.1.0 286 1/17/2014
5.0.0 312 10/17/2013
5.0.0-rc1 256 8/23/2013
5.0.0-beta2 299 6/26/2013
5.0.0-beta1 298 6/26/2013