Bridge.WebGL 1.15.0

Bridge.NET WebGL

WebGL installation into Bridge.NET projects.

Requires NuGet 2.5 or higher.

Install-Package Bridge.WebGL -Version 1.15.0
dotnet add package Bridge.WebGL --version 1.15.0
paket add Bridge.WebGL --version 1.15.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Version History

Version Downloads Last updated
1.15.0 (current) 44 7/12/2018
1.14.0 73 6/1/2018
1.13.0 191 4/21/2018
1.13.0-bridge17-0-0-beta 95 4/15/2018
1.12.0 121 2/19/2018
1.11.0 121 1/22/2018
1.10.0 128 12/22/2017
1.9.0 131 11/8/2017
1.8.4 214 8/1/2017
1.8.3 289 1/27/2017
1.8.2 260 9/12/2016
1.8.1 296 6/8/2016
1.8.0 187 5/3/2016
1.7.2 491 12/2/2015
1.7.1 177 11/25/2015
1.7.0 168 11/23/2015
1.6.1 274 9/22/2015
1.6.0 211 9/21/2015
1.5.0 201 8/17/2015
1.4.0 210 7/14/2015
1.3.0 227 6/23/2015
1.2.0 201 5/27/2015
1.1.0 242 5/5/2015
1.0.0 193 4/27/2015