dotnetsolutions 


  • 2,335 total downloads
  • last updated 2/21/2018
  • Latest version: 1.0.2
  • PESEL
Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL). Projekt udostępniający walidację oraz generowanie numerów PESEL.