Digipost.Signature.Api.Client.Core 6.2.0-beta

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

This is a prerelease version of Digipost.Signature.Api.Client.Core.
Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Core -Version 6.2.0-beta
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Core --version 6.2.0-beta
<PackageReference Include="Digipost.Signature.Api.Client.Core" Version="6.2.0-beta" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Core --version 6.2.0-beta
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
6.2.0-beta 36 11/6/2019
6.1.0-beta 44 10/21/2019
6.0.0 95 9/25/2019
6.0.0-RC3 60 8/9/2019
6.0.0-RC2 55 7/29/2019
6.0.0-RC1 78 5/31/2019
5.1.0 97 5/5/2019
5.0.4 94 5/5/2019
5.0.4-beta3 79 5/5/2019
5.0.3.321-beta 105 2/7/2019
5.0.3 119 2/6/2019
5.0.2 197 10/31/2018
5.0.1.154-beta 106 10/26/2018
5.0.1.153-beta 140 10/26/2018
5.0.1.150-beta 126 10/26/2018
5.0.1.124-beta 130 10/24/2018
1.0.0 123 4/25/2019