JadeX.MRP 1.0.0-beta.6

This is a prerelease version of JadeX.MRP.
dotnet add package JadeX.MRP --version 1.0.0-beta.6
NuGet\Install-Package JadeX.MRP -Version 1.0.0-beta.6
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="JadeX.MRP" Version="1.0.0-beta.6" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add JadeX.MRP --version 1.0.0-beta.6
#r "nuget: JadeX.MRP, 1.0.0-beta.6"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install JadeX.MRP as a Cake Addin
#addin nuget:?package=JadeX.MRP&version=1.0.0-beta.6&prerelease

// Install JadeX.MRP as a Cake Tool
#tool nuget:?package=JadeX.MRP&version=1.0.0-beta.6&prerelease

MRP-K/S API pro autonomní režim

MIT License NuGet Downloads NuGet .NET Standard .NET 6-8 publish

Neoficiální implementace API pro komunikaci s účetním systémem MRP-K/S pomocí autonomního režimu s podporou šifrování a komprese. https://www.mrp.cz/software/ucetnictvi/ks/autonomni-rezim.asp

Aktuální stav: BETA

Knihovna není dostatečně otestována v reálném nasazení a chybí serializace pro některé příkazy viz tabulka:

Příkaz Stav
EXPEO0 Dostupné
EXPEO1 Dostupné
IMPEO0 Částečné
CENEO0 Dostupné
ADREO0 Dostupné
EXPFV0 Nedostupné
EXPFV1 Nedostupné
EXPFV2 Nedostupné
EXPFVPDF Nedostupné
EXPFP0 Nedostupné
EXPFP1 Nedostupné
EXPOP0 Dostupné

Začínáme

Tyto instrukce popisují použití knihovny pouze pro klientské aplikace. Pro nastavení autonomního režimu na serveru navštivte prosím oficiální dokumentaci.

Instalace pomocí NuGet

Install-Package MRP –IncludePrerelease

Použití

Doporučené základní nastavení s kompresí a šifrováním:

var mrpApi = new MrpApi("http://xxx.xxx.xxx.xxx:ppppp") // Jediný povinný parametr, url serveru včetně portu kam se mají zasílat požadavky
  .WithEncryption("xxxXXXxXxXxxXXxXXxxxXXxXXxXXxXXxxXXxXXXxXXX=") // Přepne komunikaci na šifrovaný režim, klíč nutno vygenerovat na serveru
  .WithCompression() // Zapne zlib kompresi
  .WithTimeout(TimeSpan.FromSeconds(10)); // Jak dlouho počkat na odpověď požadavku

// Zašleme příkaz EXPEO0 a použijeme přídavné filtrování výsledků (viz oficiální dokumentace)
var response = await this.MrpApi.EXPEO0(x => x
  .Filter("cisloSkladu", "1")
  .Filter("SKKAR.CISLO", "1..1000")
);

// Něco se nezdařilo, můžeme to vyhodit jako aplikační chybu
if (result.HasError)
{
  throw new Exception(result.ErrorMessage);
}

// Vypíšeme výsledky do konzole
Console.WriteLine($"Zvoleným filtrům odpovídá {result.Products.Count} produktů a {result.Categories.Count} kategorií.");
var produktySkladem = result.Products.Where(x => x.PocetMJ > 0);
Console.WriteLine($"Z toho je {produktySkladem.Count()} produktů skladem.");
Console.WriteLine($"V celkové hodnotě {produktySkladem.Sum(x => x.CenaSDPH)} {produktySkladem.First().Mena} s DPH.");

Příklad úspěšného výstupu:

Zvoleným filtrům odpovídá 183 produktů a 29 kategorií.
Z toho je 125 produktů skladem.
V celkové hodnotě 44793 CZK s DPH.

Spuštění testů

Testy API vyžadují tajné parametry, které se načítají z UserSecrets nebo EnvironmentVariables.

User Secrets

PM> dotnet user-secrets set SecretKey xxxXXXxXxXxxXXxXXxxxXXxXXxXXxXXxxXXxXXXxXXX= --project MRP.Tests
PM> dotnet user-secrets set ApiUrl http://xxx.xxx.xxx.xxx:ppppp --project MRP.Tests

.devcontainer/devcontainer.env

SecretKey = xxxXXXxXxXxxXXxXXxxxXXxXXxXXxXXxxXXxXXXxXXX=
ApiUrl = http://xxx.xxx.xxx.xxx:ppppp

*Testy ověřují pouze zda byla úspěšná komunikace se serverem a zda byl vrácen alespoň nějaký výsledek. **Testy jsou dynamicky označeny jako přeskočené pokud server vrátí chybu, že daný příkaz nemá povoleno obsloužení.

Použité balíky

Verze

Tato knihovna používá SemVer 2.0.0 pro číslování verzí.

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net5.0 was computed.  net5.0-windows was computed.  net6.0 is compatible.  net6.0-android was computed.  net6.0-ios was computed.  net6.0-maccatalyst was computed.  net6.0-macos was computed.  net6.0-tvos was computed.  net6.0-windows was computed.  net7.0 is compatible.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed.  net8.0 is compatible.  net8.0-android was computed.  net8.0-browser was computed.  net8.0-ios was computed.  net8.0-maccatalyst was computed.  net8.0-macos was computed.  net8.0-tvos was computed.  net8.0-windows was computed. 
.NET Core netcoreapp2.0 was computed.  netcoreapp2.1 was computed.  netcoreapp2.2 was computed.  netcoreapp3.0 was computed.  netcoreapp3.1 was computed. 
.NET Standard netstandard2.0 is compatible.  netstandard2.1 is compatible. 
.NET Framework net461 was computed.  net462 was computed.  net463 was computed.  net47 was computed.  net471 was computed.  net472 was computed.  net48 was computed.  net481 was computed. 
MonoAndroid monoandroid was computed. 
MonoMac monomac was computed. 
MonoTouch monotouch was computed. 
Tizen tizen40 was computed.  tizen60 was computed. 
Xamarin.iOS xamarinios was computed. 
Xamarin.Mac xamarinmac was computed. 
Xamarin.TVOS xamarintvos was computed. 
Xamarin.WatchOS xamarinwatchos was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.0-beta.6 120 12/22/2023
1.0.0-beta.5 63 12/16/2023
1.0.0-beta.4 68 12/12/2023