KadirOcsoy.MuavinCode 2.7.7

.NET Standard 2.0
dotnet add package KadirOcsoy.MuavinCode --version 2.7.7
NuGet\Install-Package KadirOcsoy.MuavinCode -Version 2.7.7
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="KadirOcsoy.MuavinCode" Version="2.7.7" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add KadirOcsoy.MuavinCode --version 2.7.7
#r "nuget: KadirOcsoy.MuavinCode, 2.7.7"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install KadirOcsoy.MuavinCode as a Cake Addin
#addin nuget:?package=KadirOcsoy.MuavinCode&version=2.7.7

// Install KadirOcsoy.MuavinCode as a Cake Tool
#tool nuget:?package=KadirOcsoy.MuavinCode&version=2.7.7

Web projelerinde sıklıkla kullandığım kodları tekrar tekrar yazmak yerine bir kütüphane oluşturdum. Böylece aynı kodları tekrar yazmak veya kopyala/yapıştır yapmak yerine Kütüphane içerisinden çekip kullanıyorum. Bana projelerimde çok faydası oluyor. Sizlere de faydası olmasını umarak nuget.org sitesinde yayınladım. İnşallah sizlerede faydası olur.

Proje hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. http://kadirocsoy.com/yazi/muavincode-kutuphanesi-asp-net-mvc-ve-core-projelerinde-nasil-kullanilir

Product Versions
.NET net5.0 net5.0-windows net6.0 net6.0-android net6.0-ios net6.0-maccatalyst net6.0-macos net6.0-tvos net6.0-windows net7.0 net7.0-android net7.0-ios net7.0-maccatalyst net7.0-macos net7.0-tvos net7.0-windows
.NET Core netcoreapp2.0 netcoreapp2.1 netcoreapp2.2 netcoreapp3.0 netcoreapp3.1
.NET Standard netstandard2.0 netstandard2.1
.NET Framework net461 net462 net463 net47 net471 net472 net48
MonoAndroid monoandroid
MonoMac monomac
MonoTouch monotouch
Tizen tizen40 tizen60
Xamarin.iOS xamarinios
Xamarin.Mac xamarinmac
Xamarin.TVOS xamarintvos
Xamarin.WatchOS xamarinwatchos
Compatible target framework(s)
Additional computed target framework(s)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
2.7.7 310 3/3/2021
2.7.6 245 2/28/2021
2.7.5 216 2/11/2021
2.7.2 263 1/22/2021

resim kaydı sırasında resmi boyutunu düzenleme işleminde kalite oranı arttırıldı.