KadirOcsoy.MuavinCode 2.7.2

Web projelerinde sık kullanılan işlemler bir paket hâline getirildi.

url dönüştürme, dosya ekleme, dosya güncelleme, çoklu dosya ekleme, resim ekleme, resim güncelleme, mail gönderme, dosyalarınızın boyutu öğrenme işlemlerini yapabilirsiniz.

There is a newer version of this package available.
See the version list below for details.
Install-Package KadirOcsoy.MuavinCode -Version 2.7.2
dotnet add package KadirOcsoy.MuavinCode --version 2.7.2
<PackageReference Include="KadirOcsoy.MuavinCode" Version="2.7.2" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add KadirOcsoy.MuavinCode --version 2.7.2
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: KadirOcsoy.MuavinCode, 2.7.2"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install KadirOcsoy.MuavinCode as a Cake Addin
#addin nuget:?package=KadirOcsoy.MuavinCode&version=2.7.2

// Install KadirOcsoy.MuavinCode as a Cake Tool
#tool nuget:?package=KadirOcsoy.MuavinCode&version=2.7.2
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Web projelerinde sıklıkla kullandığım kodları tekrar tekrar yazmak yerine bir kütüphane oluşturdum. Böylece aynı kodları tekrar yazmak veya kopyala/yapıştır yapmak yerine Kütüphane içerisinden çekip kullanıyorum. Bana projelerimde çok faydası oluyor. Sizlere de faydası olmasını umarak nuget.org sitesinde yayınladım. İnşallah sizlerede faydası olur.

Proje hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. http://kadirocsoy.com/yazi/muavincode-kutuphanesi-asp-net-mvc-ve-core-projelerinde-nasil-kullanilir

Web projelerinde sıklıkla kullandığım kodları tekrar tekrar yazmak yerine bir kütüphane oluşturdum. Böylece aynı kodları tekrar yazmak veya kopyala/yapıştır yapmak yerine Kütüphane içerisinden çekip kullanıyorum. Bana projelerimde çok faydası oluyor. Sizlere de faydası olmasını umarak nuget.org sitesinde yayınladım. İnşallah sizlerede faydası olur.

Proje hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. http://kadirocsoy.com/yazi/muavincode-kutuphanesi-asp-net-mvc-ve-core-projelerinde-nasil-kullanilir

Release Notes

Dosya ve resim güncelleme işlemlerindeki dosya silme hataları çözüldü.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
2.7.7 68 3/3/2021
2.7.6 97 2/28/2021
2.7.5 63 2/11/2021
2.7.2 103 1/22/2021