Polybius.Client 1.0.1

Een client voor het uitvragen en afhandelen van anvragen richting Polybius.
Polybius is de API voor connectivity met Exact Globe.

There is a newer version of this package available.
See the version list below for details.
Install-Package Polybius.Client -Version 1.0.1
dotnet add package Polybius.Client --version 1.0.1
<PackageReference Include="Polybius.Client" Version="1.0.1" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Polybius.Client --version 1.0.1
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Polybius - Exact Cloud Api

Het doel van Polybius is het behouden van de voordelen van Exact Entity Services, zonder de nadelen.

Polybius werkt op basis van .Net Framework 4.6 - Web.Api en heeft de volgende voordelen:

  • Rest Api Compliant
  • Beschikbaar op HTTPS
  • Vrij configureerbare Port en DNS binding (middels IIS)
  • Uitvragen van gegevens middels JSON en XML beschikbaar
  • Volledig beschreven Api Documentatie

Polybius - Exact Cloud Api

Het doel van Polybius is het behouden van de voordelen van Exact Entity Services, zonder de nadelen.

Polybius werkt op basis van .Net Framework 4.6 - Web.Api en heeft de volgende voordelen:

  • Rest Api Compliant
  • Beschikbaar op HTTPS
  • Vrij configureerbare Port en DNS binding (middels IIS)
  • Uitvragen van gegevens middels JSON en XML beschikbaar
  • Volledig beschreven Api Documentatie

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
1.0.18.6 18 12/9/2019
1.0.18.5 34 12/5/2019
1.0.18.4 39 12/5/2019
1.0.18.3 33 11/25/2019
1.0.18.2 33 11/22/2019
1.0.18.1 33 11/20/2019
1.0.18 30 11/20/2019
1.0.17 51 10/21/2019
1.0.16.5 158 7/15/2019
1.0.16.2 80 6/19/2019
1.0.16 67 6/14/2019
1.0.15.2 99 5/28/2019
1.0.15.1 78 5/24/2019
1.0.14.2 130 4/29/2019
1.0.14.1 106 4/25/2019
1.0.13.1 130 4/11/2019
1.0.13 111 4/11/2019
1.0.12.5 172 4/11/2019
1.0.12.4 150 2/14/2019
1.0.12.3 117 2/11/2019
1.0.12.2 107 2/7/2019
1.0.12.1 107 2/6/2019
1.0.11.4 111 2/1/2019
1.0.11.3 111 1/31/2019
1.0.11.2 140 1/29/2019
1.0.11.1 110 1/29/2019
1.0.11 110 1/28/2019
1.0.10 120 1/26/2019
1.0.9 123 1/21/2019
1.0.8 122 1/21/2019
1.0.7 160 1/11/2019
1.0.6 187 1/11/2019
1.0.5 154 1/11/2019
1.0.4 150 1/11/2019
1.0.3 145 1/10/2019
1.0.2 123 12/14/2018
1.0.1 141 12/10/2018
1.0.0 135 12/10/2018
Show less