VEFramework.VEDriversLite 0.4.3

dotnet add package VEFramework.VEDriversLite --version 0.4.3
NuGet\Install-Package VEFramework.VEDriversLite -Version 0.4.3
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="VEFramework.VEDriversLite" Version="0.4.3" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add VEFramework.VEDriversLite --version 0.4.3
#r "nuget: VEFramework.VEDriversLite, 0.4.3"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install VEFramework.VEDriversLite as a Cake Addin
#addin nuget:?package=VEFramework.VEDriversLite&version=0.4.3

// Install VEFramework.VEDriversLite as a Cake Tool
#tool nuget:?package=VEFramework.VEDriversLite&version=0.4.3

VEDriversLite VEBlazor VEDriversLite.AI.OpenAI VEBlazor.Editable VEDriversLite.NeblioAPI

VEFramework

Virtual Economy framework zjednodušuje tvorbu Web3, blockchain, IoT a NFT aplikací.

VEFramework je L2 vrstva nad prakticky kterýmkoliv blockchainem. Aktuálně na ukázku podporuje Neblio a Dogecoin.

Development with VEFramework

Account

NFTs

Použití

**Všechny balíčky jsou dostupné pro .NET verze 6 a 7 ** a jsou k dispozici v NuGet Gallery.

 • VEDriversLite - Aktuální a doporučená verze (Neblio a NFT drivers)
dotnet add package VEFramework.VEDriversLite --version 0.3.42
 • VEDriversLite.NeblioAPI pro zjednodušení práce s Neblio Blockchain API.
 • VEDriversLite obsahují tuto knihovnu. Pokud potřebujete jen přístup k API a nepotřebujete podepisovat transakce lze načíst jen knihovnu pro NeblioAPI a tím snížit počet závislostí v projektu.
dotnet add package VEFramework.VEDriversLite.NeblioAPI --version 0.3.42
 • VEBlazor - Blazor knihovna komponent a dApp vzor
dotnet add package VEFramework.VEBlazor --version 0.3.42
 • Dodatečná knihovna VEBlazor.Editable pro zobrazení a editaci parametrů tříd v UI
dotnet add package VEFramework.VEBlazor.Editable --version 0.3.3

Zkuste si náš hello world příklad.

Více informací najdete na

Docker

VENFT online demo

<p align="center"> <img width="200" src="https://ve-framework.com/ipfs/QmT8wYFsDR55wCKKUwRwXYfxu67uGWpbVCKfg4kxiCM7pJ"> <p>

Webová peněženka s integrovaným NFT marketplacem a mint mechanismem

Vyzkoušejte testovací verzi VENFT postavenou na VEBlazor, vytvořte si nový účet a prozkoumejte funkce.

Hello World

 1. Jsem backend vývojář
 2. Jsem UX / UI / frontend vývojář

VEDriversLite

 1. Install the .NET Core 6 SDK nebo .NET 7 SDK.
 2. Vytvořte nový dotnet projekt
mkdir CreateAccountExample
cd CreateAccountExample

dotnet new console
dotnet add package VEFramework.VEDriversLite
 1. Vytvořte si novou Neblio peněženku, pokud už nějakou nemáte
 2. Aidropněte si tokeny a Neblio pro testování do vaší peněženky
 3. Napište jednoduchý kód, který vymintuje NFT
using System;
using VEDriversLite;

namespace CreateAccountExample
{
  internal class Program
  {
    static async System.Threading.Tasks.Task Main(string[] args)
    {
      // Create NeblioAccount object
      var account = new NeblioAccount();
      // Create new account
      await account.CreateNewAccount("mypassword");
      Console.WriteLine($" New Neblio Address: {account.Address}");
      // Wait for enough confirmation on blockhain
      Console.ReadLine();
      // Create NFT Image object and load simple test data
      var nft = new VEDriversLite.NFT.ImageNFT("")
      {
        Name = "My Hello World NFT",
        Description = "Hello World NFT for testing.",
        ImageLink = "https://MyNFT.image"
      };
      // Mint NFT with account
      var res = await account.MintNFT(nft);
      // Process result
      if (res.Item1)
        Console.WriteLine($" Minted with Transaction hash: {res.Item2}");
      else
        Console.WriteLine($" Cannot mint NFT: {res.Item2}");
    }
  }
}

 1. Spusťte kód
dotnet restore
dotnet run
 1. Zobrazenou transakci můžete ověřit v Neblio exploreru

VEDriversLite example code output

Projekty v příkladech

Funkce

 • Vytvoření účtu a posílání transakcí nebo NFT
 • Server s API pro integraci existujících aplikací
 • UI s integrovaným web3 prostředím
 • Drivery a pomocné funkce pro mintování, prodej a obchodování s NFT
 • NFT jako obrázky, příspěvky, hudba, profily, platby, atd.
 • OpenAI - ChatGPT, Whisper a DALL-E jako asistenti pro tvorbu obsahu NFT jako je:
  • převod textu z audia,
  • text ze základní story,
  • název,
  • tagy,
  • zkrácený popis,
  • obrázky
  • Více informací najdete ve článcích na wiki
 • IPFS driver,
 • Ověření vlastnictví NFT (tvorba QR kódů)
 • NFT systém pro události a vstupenky
 • P2P NFT systém s šifrovanými metadaty a filecontainers uložených na IPFS
 • Šifrování pomocí EDCH sdíleného secret algoritmu
  • Hesla není potřeba sdílet, budou automaticky dopočítána
 • RPC klient pro připojení k blockchainu
 • Neblio Blockchain API wrapper a pomocné třídy
 • Drivery pro speciální transakce - split transakce, vícenásobný vstup/výstup tokenu, mintování více NFT, atd.

Další funkce můžete prozkoumat v readme příslušných projektů v příkladech

Podpořte nás

Podpořit nás můžete několika způsoby:

 1. Staňte se contributorem a podílejte se na vývoji VEFrameworku
 2. Staňte se sponzorem a přispějte na vývoj VEFrameworku

Contributing

Děkujeme, že se chcete podílet na vývoji VEFrameworku! Postupujte prosím podle naší contributing příručky. V příručce naleznete informace o tom

 • jak se podílet na vývoji VEFrameworku
 • jak vytvářet issues
 • otevírat pull requesty
 • a další

Sponzoring

Přispějte VEFrameworku a pomozte tak s jeho vývojem. Pokud se chcete stát oficiálním sponzorem a partnerem, kontaktujte prosím Tomáše Svobodu - tomas.svoboda@technicinsider.com

Velké díky patří našim sponzorům, mentorům a kontributorům

License

VEFramework je možné použít pro komerční i nekomerční účely. VEFramework je vyvíjen pod MIT licencí.

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net6.0 is compatible.  net6.0-android was computed.  net6.0-ios was computed.  net6.0-maccatalyst was computed.  net6.0-macos was computed.  net6.0-tvos was computed.  net6.0-windows was computed.  net7.0 is compatible.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed.  net8.0 was computed.  net8.0-android was computed.  net8.0-browser was computed.  net8.0-ios was computed.  net8.0-maccatalyst was computed.  net8.0-macos was computed.  net8.0-tvos was computed.  net8.0-windows was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages (3)

Showing the top 3 NuGet packages that depend on VEFramework.VEDriversLite:

Package Downloads
VEFramework.VEBlazor

.NET Blazor component and dApp template library. It contains lots of components related to blockchain, IPFS, NFTs and other web3 and Industry4.0 technologies.

VEFramework.VEDriversLite.Extensions.WooCommerce

.NET drivers for getting information from and to the WooCommerce instance. It can hanlde also communication with main WordPress database

VEFramework.VEDriversLite.Builders.Neblio

.NET drivers for manual assembly of the Nebli transactions. It is dev tool.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
0.4.3 460 9/28/2023
0.4.2 391 9/22/2023
0.4.1 514 8/16/2023
0.4.0 515 8/16/2023
0.3.42 522 4/17/2023
0.3.41 663 4/9/2023
0.3.31 671 3/17/2023
0.3.21 891 6/27/2022
0.3.4 562 4/9/2023
0.3.3 683 2/9/2023
0.3.2 1,144 5/27/2022
0.3.0 1,245 5/1/2022
0.2.0 772 3/31/2022
0.1.91 799 3/13/2022
0.1.9 680 1/9/2022
0.1.8 736 8/12/2021
0.1.7 688 8/11/2021
0.1.6 754 7/21/2021
0.1.5 739 7/2/2021
0.1.4 690 7/2/2021
0.1.3 760 6/13/2021
0.1.2 688 5/25/2021

- Update of VEDriversLite.Common