3 packages returned for Tags:"EET"

  • 48,364 total downloads
  • last updated 8/24/2017
  • Latest version: 1.1.9
  • EET Fiscal
Client for EET - Czech fiscal machines.
MRP by: Xeevis
Neoficiální implementace API pro komunikaci s účetním systémem MRP-K/S pomocí autonomního režimu s podporou šifrování a komprese.